skip to Main Content

Kennisnetwerk Destinatie Nederland

Samen met VVV- en destinatie marketing organisaties (DMO’s) heeft VVV Nederland een kennis- en informatieplatform opgezet; Kennisnetwerk Destinatie Nederland, hét kennisnetwerk van, voor en door VVV- en destinatie marketing organisaties. Dit kennisnetwerk is onderdeel van de VVV licentie en biedt VVV Licentiepartners de mogelijkheid om relevante kennis uit het werkveld te delen en informatie uit te wisselen. Zo kan gebruik worden gemaakt van elkaars expertise en kunnen gezamenlijke belangen voor het voetlicht worden gebracht. Het Kennisnetwerk richt zich o.a. op de volgende thema’s:

  • Hospitality
  • Digitale ontwikkeling
  • DMO Lab: Data & inzichten in de customer journey
  • Human Resources
  • CEO groep: De veranderende rol van de DMO

Medewerkers en directie/bestuurders van de VVV Licentiepartners vormen expertgroepen op deze thema’s waarbinnen vraagstukken samen opgepakt worden en ervaring en kennis gedeeld wordt. Dit vindt o.a. plaats tijdens fysieke kennisbijeenkomsten, themasessies en workshops maar ook op het online platform van Kennisnetwerk Destinatie Nederland; MijnKennisnetwerk.

Op dit moment zijn er +/- 65 licentiepartners aangesloten bij het Kennisnetwerk Destinatie Nederland. Meer informatie is te vinden in de brochure  van Kennisnetwerk Destinatie Nederland.

VVV nederland VVV en Destinatiemarketing Kennisnetwerk logo

Meer informatie over Kennisnetwerk Destinatie Nederland is te vinden in de brochure

Back To Top