skip to Main Content

Privacy Statement

Dit is de Privacy Verklaring van VVV Nederland BV. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegeven die wij verkrijgen via of vanwege onze website www.vvvnederland.nl.
Op de Website verstrekken wij informatie over de diverse bedrijfsactiviteiten en de ondernemingsstructuur van VVV Nederland B.V.

Toepasselijkheid

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld van bezoekers van de Website.
In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij persoonsgegeven verzamelen, gebruiken en beschermen.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • Het beantwoorden van uw vragen;
  • De behandeling van ontvangen open sollicitaties dan wel van sollicitaties op een vacature.

Wij gebruiken nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor het betreffende doel.

Contactformulier en e-mail

Wanneer u vragen stelt of informatie opvraagt via het contactformulier op onze Website of een e-mail stuurt, dan gebruiken wij de ontvangen gegevens uitsluitend voor het beantwoorden van uw vraag en/of het toezenden van de gevraagde informatie. Uw contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer) worden uiterlijk na 12 maanden verwijderd.

Gegevens van sollicitanten

De persoonsgegevens die wij van sollicitanten vanwege hun sollicitatiebrieven en cv’s ontvangen gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van het wervings- en selectieproces. Indien onderdeel van de selectieprocedure worden persoonsgegevens ook doorgegeven aan bureaus die screenings, assessments of psychologische testen afnemen. In dat geval vragen wij vanzelfsprekend voorafgaand toestemming van de sollicitant.

Bewaartermijn sollicitatiegegevens

De persoonsgegevens van afgewezen sollicitanten worden 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Na toestemming van de sollicitant worden de persoonsgegevens tot uiterlijk 1 jaar na afronding van de sollicitatieprocedure door ons bewaard (op een afgeschermde schijf of mailbox). Bijvoorbeeld omdat er op een later tijdstip mogelijk een passende functie komt. De persoonsgegevens van sollicitanten die worden aangenomen worden gebruikt voor het aangaan van de dienstbetrekking.

Bij open sollicitaties wordt de sollicitatiebrief en bijbehorend CV voor de duur van maximaal 1 jaar opgeslagen bij HR, zodat hij/zij gecontacteerd kan worden bij een eventuele stageplaats of vacature.

Data-analyse

Wanneer u onze Website bezoekt verzamelen wij technische informatie over uw apparaat (type telefoon, tablet, computer) en over uw surfgedrag. Wij gebruiken die informatie om onze Website en uw surfervaring te verbeteren.

Welke technische gegevens verzamelen wij?

We verzamelen gegevens zoals:

  • informatie over het besturingssysteem van uw apparaat
  • de internetbrowser waarmee u surft
  • de delen van de Website of App die u bezoekt of gebruikt,
  • de duur van een bezoek/sessie
  • de locatiegegevens, maar alleen wanneer uw (mobiele) apparaat dit toestaat.

Hoe verzamelen we deze technische gegevens?

Deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies en soortgelijke technieken. Wij maken daarbij ook gebruik van technologieën van derden, zoals van analytische diensten en social media. Daarom kan die informatie ook voor derden toegankelijk zijn.

Cookie Beleid

Bij eerste bezoek aan onze Website wordt u in staat gesteld het plaatsen van bepaalde type cookies toe te staan.
Informatie over cookies (naam, functionaliteit en bewaarperioden) kunt u vinden in ons COOKIE BELEID. Daar kunt u ook vinden hoe u uw cookie instellingen kunt aanpassen.

Links

Op de Website zijn mogelijk links naar websites van andere organisaties te vinden. VVV Nederland B.V. kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden de privacy verklaring van de betreffende website te lezen.

Verzoeken tot inzage, correctie en verwijdering

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw persoonsgegevens wilt wijzigen, corrigeren of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via klantenservice@vvvnederland.nl. Voordat wij een verzoek tot wijziging, correctie of verwijdering in behandeling nemen kunnen wij u vragen zich te legitimeren.

Vragen of klachten

Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring / Cookie Beleid vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen aan klantenservice@vvvnederland.nl. Indien wij een klacht niet kunnen oplossen heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Onze Privacy Verklaring is afgestemd op het gebruik en de huidige mogelijkheden van de Website. Aanpassingen en/of veranderingen van de gebruiksmogelijkheden van de Website kunnen leiden tot wijzigingen van onze Privacy Verklaring. Wijzigingen zullen op de Website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig de Privacy Verklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte bent.

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst aangepast en gepubliceerd op 17-03-2020.

Back To Top