skip to Main Content

Organisatie

Rechtsvorm

VVV Nederland is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De onderneming heeft doorgaans circa 45 werknemers in dienst.

Bestuur/directie

De functie van (enig) bestuurder met de statutaire titel van algemeen directeur wordt vervuld door Jos Peeters.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van VVV Nederland BV wordt gevormd door:

  • Marjolein Gerritsen (voorzitter)
  • Koos Dekker
  • Jorissa Neutelings
  • Marco Esser
  • Edwin Fredriks

Binnen de Raad van Commissarissen is één zogenaamde kwaliteitszetel beschikbaar voor een bestuurder van een destinatie marketingorganisatie (DMO) die een Overeenkomst VVV Licentie heeft gesloten met VVV Formule BV. Deze zetel wordt ingenomen door Marco Esser (statutair directeur The Hague Marketing Buro).

Aandeelhouder

De Stichting VVV Groep Nederland is de enig houder van aandelen in VVV Nederland. Het bestuur van de stichting heeft daarmee de bevoegdheden van aandeelhouder en oefent die uit in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VVV Nederland.

Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de bestuurders/directeuren uit de kring van VVV licentienemers, die daarin zitting hebben op persoonlijke titel:

  • Cinto Prosperi (voorzitter) (VVV Ameland)
  • Nik Smit (secretaris/penningmeester) (Almere City Marketing)
  • Irma van Oosten (Marketing OP Voorne-Putten)
  • Geerte Udo (amsterdam & partners)
  • Floriaan Zwart (VVV Waterland van Friesland)

Juridische structuur

Back To Top