skip to Main Content

MVO beleid

VVV Nederland is de licentiegever van het VVV merk en is een organisatie die sinds jaren maatschappelijk verantwoord onderneemt. Dit doen wij zowel vanuit Destinatie Nederland als VVV cadeaukaarten.

VVV Cadeaukaarten

VVV cadeaukaarten is marktleider van cadeaukaarten in Nederland.
Wij zien elk cadeaumoment als een verbinding tussen mensen en willen dat moment zo persoonlijk en waardevol maken als mogelijk. Dit doen we door nieuwe functionaliteiten en services toe te voegen op het gebied van personalisatie en acceptatie en door een goede verkrijgbaarheid te waarborgen.

Destinatie Nederland

Destinatie Nederland is de netwerk- en brancheorganisatie van destinatie- en citymarketing organisaties in Nederland. We dragen bij aan de samenwerking en kennisdeling tussen deze organisaties. Daarbij ligt de focus op het samenwerken aan een duurzame bezoekerseconomie.

VVV Nederland ondersteunt het netwerk van Destinatie- en Citymarketing organisaties in Nederland onder de vlag Destinatie Nederland.

Vanuit het landelijk bureau dat gehuisvest is bij VVV Nederland wordt samengewerkt met steden en regio’s in de ontwikkeling naar een duurzame bezoekerseconomie. Met het vrijetijdsmerk VVV duiden Destinatie- en Citymarketing organisaties aan waar in de steden en regio’s betrouwbare onafhankelijke informatie over de bestemming verkrijgbaar is.

Voor meer informatie: www.destinatienederland.nl

Hoe passen wij maatschappelijk verantwoord ondernemen toe?

Drie kernbegrippen staan centraal bij maatschappelijk verantwoord ondernemen:
People, Planet en Profit.

People

Wij hechten aan flexibele werktijden en aan een divers personeelsbestand. Wij bieden onze mensen een gezonde werkomgeving met goede werkplekken, zowel op kantoor als thuis.

Wij streven een goede balans privé-werk na al is overwerk is soms niet te voorkomen.

Opleiding en het bijhouden van kennis vinden wij belangrijk en wij bieden daarvoor faciliteiten en budget. We stimuleren en ondersteunen onze medewerkers via interne en externe opleidingsmogelijkheden, zowel beroepsgerichte als op het gebied van algemene, persoonlijke ontwikkeling.

Wij bieden meerdere stageplaatsen op MBO, HBO en universitair niveau.

Bij ons werken mensen met verschillende achtergronden, leeftijden en uiteenlopende interesses en is daarmee een afspiegeling van de maatschappij.

Planet

Plastic werd na de Tweede Wereldoorlog razend populair en nog steeds produceren we elk jaar meer dan het jaar ervoor. Al het plastic dat sindsdien in het milieu terecht is gekomen, is daar nog aanwezig. Door verwering, zonlicht en golfslag valt groot plastic uit elkaar in steeds kleinere stukjes, maar het verdwijnt nooit. Wegwerpplastic is de grootste veroorzaker van deze zogenaamde plasticsoep.

Sinds 1 mei 2019 zijn onze cadeaukaarten alleen nog maar gemaakt van paperboard. Wij vinden aandacht voor milieu erg belangrijk en zijn blij dat we met een cadeaukaart van paperboard werken. Het papier is uiteraard FSC-gecertificeerd en daarmee afkomstig uit verantwoord beheerde bossen.

Naast duurzaamheid is voor VVV Cards een bijdrage aan de klimaatdiscussie van groot belang. Bij de productie van een plastic cadeaukaart wordt veel meer CO2 uitgestoten dan bij de productie van paperboard. Door onze overstap naar cadeaukaarten van paperboard dragen we daarmee bij aan de reductie van CO2 uitstoot.

Sinds 2019 is VVV cadeaukaarten gehuisvest op de Secoya Campus in Utrecht. De Secoya Campus is ontworpen en gebouwd als een inspirerend en duurzaam project. De gebouwen op de Campus zijn zeer energiezuinig en voorzien van tal van voorzieningen die het energieverbruik terugdringen.

Profit

Ons product, de VVV Cadeaukaart, draagt op de volgende manieren bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen:

Lokaal inkopen: De VVV Cadeaukaart stelt ontvangers in staat om hun aankopen te doen bij verschillende deelnemende lokale ondernemingen. Door deze lokale winkels en bedrijven te ondersteunen, wordt de lokale economie gestimuleerd en worden de sociale en economische omstandigheden in de gemeenschap verbeterd.

Duurzaamheid bevorderen: De VVV Cadeaukaart biedt de ontvangers de mogelijkheid om bewuste keuzes te maken bij het besteden van de kaart. Ze kunnen ervoor kiezen om hun cadeaukaart te gebruiken voor duurzame en milieuvriendelijke producten of diensten. Dit moedigt bedrijven aan om duurzame alternatieven aan te bieden en bevordert de vraag naar duurzame consumptie.

Sociale verantwoordelijkheid: De VVV Cadeaukaart kan ook worden ingezet voor sociale doeleinden. Bijvoorbeeld, bedrijven die de VVV Cadeaukaart verkopen en/of accepteren kunnen ervoor kiezen om een deel van hun opbrengsten te doneren aan goede doelen of lokale initiatieven. Hierdoor kunnen ze hun betrokkenheid bij de gemeenschap tonen en positieve sociale impact genereren.

Stimulering van lokale toerisme: De VVV Cadeaukaart kan bijdragen aan het bevorderen van duurzaam toerisme. Ontvangers kunnen de kaart gebruiken voor het boeken van accommodaties, attracties of activiteiten in hun eigen regio of andere delen van het land. Dit kan de lokale economie en werkgelegenheid ondersteunen, evenals het behoud van cultureel erfgoed en natuurlijke hulpbronnen.

Back To Top