skip to Main Content

VVV’s in ontwikkeling: brandstores en inspiratiepunten

Om te voldoen aan de behoefte van de huidige toeristische consument zijn de Nederlandse VVV’s zichzelf opnieuw aan het uitvinden. Op lokaal en regionaal niveau worden de VVV’s op diverse locaties getransformeerd naar eigentijdse inspiratiepunten en brandstores.

In bijgaand artikel uit het magazine Recreatie & Toerisme wordt gekeken naar brandstores zoals je die in Amsterdam, Rotterdam of Eindhoven aantreft en inspiratiepunten zoals in Zeeland en Zuid-Holland en later dit jaar ook in de Achterhoek en Limburg. Wendy Sieger van VVV Nederland, Patrick Polie van DestinatieX en Nico Mulder van amsterdam&partners (voorheen: Amsterdam Marketing) nemen je mee in deze nieuwe VVV-wereld.

Bronvermelding:
NRIT, magazine Recreatie & Toerisme
Redactie: Ton Vermeulen

Het volledige artikel is hier te downloaden.

Back To Top