skip to Main Content

Ondersteuning aan HISWA-RECRON in pleidooi voor Toeristisch Corona Garantiefonds

De toeristisch-recreatieve sector wordt hard getroffen door de Corona-crisis. Bij onder andere bungalowparken, bootverhuurders, campings en dagrecreatiebedrijven wordt massaal geannuleerd en reserveringen voor het komend seizoen blijven achterwege. HISWA-RECRON – ondernemersorganisatie voor de watersport en recreatie – heeft daarom het initiatief genomen om met ondersteuning van de provincies een Toeristisch Corona Garantiefonds te ontwikkelen dat zowel voor klanten als ondernemers gunstig is. Ook het Ministerie van EZK is gevraagd zich positief uit te spreken over dit initiatief en een financiële bijdrage te leveren aan het Toeristisch Corona Garantiefonds. VVV Nederland steunt dit initiatief.

HISWA-RECRON rekent erop dat de provincies onze sector met deze garantieregeling gaan ondersteunen. De sector is enorm belangrijk en draagt bij aan de leefbaarheid in het landelijke gebied en in de steden. HISWA-RECRON vraagt daarbij aan de provincies geen directe financiële steun voor de ondernemers maar uitsluitend een garantstelling die alleen wordt geëffectueerd als een bedrijf failliet gaat. De voordelen hiervan zijn dat klanten ervan verzekerd zijn dat hun reeds betaalde huur- of reissom veilig is gesteld en de liquiditeitspositie van ondernemers in deze noodsituatie overeind blijft. Per provincie wordt 5 tot 12 miljoen euro gevraagd, afhankelijk van de aard en omvang van het toeristisch-recreatieve belang per provincie. Ook is het Ministerie van EZK gevraagd een financiële bijdrage te leveren die ten hoogste evenredig is aan die van de provinciale inleg.

Lees hier de gehele brief die HISWA-RECRON hiervoor heeft gestuurd aan het Ministerie van EZK en welke door VVV Nederland mede-ondertekend is.

Back To Top