skip to Main Content

Kennisnetwerk Destinatie Nederland zet in op gastvrijheidsbeleving in samenwerking met Hotelschool The Hague

Een heldere visie en toolkit ontwikkelen in samenwerking met destinatiemanagement organisaties moet waardevolle gastvrijheid aanjagen in stad of streek.

Hoe kun je als destinatiemanagement organisatie (DMO) een bijdrage leveren aan de gastvrijheidsbeleving van jouw stad of streek? Dat is de vraag die regelmatig gesteld wordt binnen Kennisnetwerk Destinatie Nederland. Gastvrijheid is één van de pijlers binnen Perspectief2030, de visie op toerisme in Nederland. Ook zijn de ontwikkeling en het belang van gastvrijheid benoemd in het visiedocument ‘De veranderende rol van de DMO’, dat samengesteld werd met een vijftiental experts op het gebied van destinatiemanagement.

“Binnen Kennisnetwerk Destinatie Nederland focussen wij op de ontwikkelbehoefte van destinatiemanagement organisaties. Gezien het belang van gastvrijheid en de rol van DMO’s zijn wij op zoek gegaan naar een partner die samen met DMO’s een heldere visie en toolkit kan ontwikkelen. Die partner hebben wij gevonden in Hotelschool The Hague. We kijken dan ook uit naar een inspirerend en waardevol traject waarin we de beleving van gastvrijheid in bestemmingen verder kunnen aanjagen”, aldus Wendy Sieger van Kennisnetwerk Destinatie Nederland.

Samenwerking met lectoraat City hospitality
Kennisnetwerk Destinatie Nederland en het Lectoraat City hospitality van Hotelschool The Hague slaan de handen ineen en gaan zich gezamenlijk inzetten op ontwikkeling voor waardevolle gastvrije bestemmingen. Voor en door DMO’s: een kerngroep van gemotiveerde ‘hospitality makers’ gaat in co-creatie werken aan een visie op de rol van de DMO in het aanjagen van een gastvrije bestemming voor bezoekers, bewoners en ondernemers. Bijdragen aan de realisatie van een duurzame gastvrijheidscommunity is het ultieme doel.

Hospitality makers
Hospitality makers zijn specialisten van de verschillende DMO’s, met een passie voor, kennis van en een heldere kijk op gastvrije bestemmingen. Begin maart zal de kick-off plaatsvinden onder leiding van Karoline Wiegerink en Jan Huizing van het lectoraat City hospitality. “We verheugen ons op de samenwerking waarin we zowel theoretische kaders en modellen inbrengen, maar zeker ook veel praktijkvoorbeelden. We starten met het aantonen van de toegevoegde waarde van gastvrijheid, ofwel de ‘Return on Hospitality’(RoH)” aldus Karoline Wiegerink.

Hospitalitydag 2020
Meer informatie over dit traject wordt gedeeld tijdens diverse bijeenkomsten van Kennisnetwerk Destinatie Nederland. Tijdens de Hospitalitydag 2020 op 25 maart a.s. zal het City hospitality lectoraat een eerste presentatie geven en kennis delen.

Hotelschool The Hague
Hotelschool The Hague is opgericht in 1929 en is daarmee een van de oudste onafhankelijke hotelscholen ter wereld. De school heeft twee campussen, een in Den Haag en een in Amsterdam, met meer dan 2600 studenten en 200 medewerkers. Het lectoraat City Hospitality zet zich in voor kennis en ontwikkeling van gastvrije destinaties. Hotelschool The Hague is sinds 2014 ieder jaar uitgeroepen tot beste publieke Hotelschool van Nederland. In 2017 had de school volgens keuzegids HBO de beste Master bedrijfskunde. Afgestudeerden van Hotelschool The Hague bekleden managementposities in de gastvrijheidsbranche over de hele wereld. www.hotelschool.nl

Over Kennisnetwerk Destinatie Nederland
Kennisnetwerk Destinatie Nederland is een netwerk van, voor en door professionals van ruim 70 grote en kleine destinatie- en citymarketing organisaties verspreid over Nederland, met een kleine werkorganisatie mogelijk gemaakt door VVV Nederland in Utrecht.

Eindhoven Navigators ( City Hosts ) in centrum Eindhoven

Back To Top