skip to Main Content

Kennisnetwerk Destinatie Nederland en IVN natuureducatie gaan samenwerking aan om natuurbeleving nog beter op de kaart te zetten

Op woensdag 18 september ondertekenden Jelle de Jong, directeur van IVN, en Kees van Wijk, directeur van VVV Nederland, de samenwerkingsovereenkomst tussen IVN natuureducatie en Kennisnetwerk Destinatie Nederland. Met deze samenwerking willen Kennisnetwerk Destinatie Nederland en IVN natuurbeleving nog beter op de kaart zetten en de recreant te voorzien van een optimale natuurbeleving.

IVN natuureducatie
IVN verbindt mens en natuur. IVN laat verschillende doelgroepen zien hoe leuk, gezond én belangrijk de natuur is. Middels verschillende natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes brengt IVN natuur onder de aandacht. Deze activiteiten zijn ondergebracht onder vier kernthema’s: kind en natuur, natuur in de buurt, natuur en recreatie en natuur en gezondheid. Eén van de programma’s van IVN is ‘Gastheer van het Landschap’, binnen dit programma worden recreatieondernemers alles over de regionale natuur, landschap en cultuur in hun omgeving ontdekken om vervolgens de beleving over te brengen naar de gasten en hen te inspireren.

Kennisnetwerk Destinatie Nederland
Kennisnetwerk Destinatie Nederland is dé netwerkorganisatie van de VVV- en destinatie marketing organisaties (DMO’s) in Nederland, opgezet door VVV Nederland samen met 80 VVV- en destinatie marketing organisaties. Kennisdeling en verbinding staat centraal binnen het kennisnetwerk, welke bijdraagt aan de ontwikkeling, samenwerking en versterking binnen het vakgebied. Kennisnetwerk Destinatie Nederland organiseert verschillende (thema) bijeenkomsten, workshops, inspiratiesessies en co-creaties rondom de kernthema’s in het netwerk: binnenland marketing, data en onderzoek, human resources en hospitality.

Samenwerking
Kennisnetwerk Destinatie Nederland zal samen met IVN natuureducatie samenwerken om de natuurbeleving nog beter op de kaart te zetten. In aanloop naar het toeristisch themajaar van 2021 ‘Ode aan het Nederlandse landschap’, met als doel het Nederlandse landschap op de kaart zetten in binnen- en buitenland, is deze samenwerking van belang. Kennisnetwerk Destinatie Nederland zal de VVV- en destinatie marketing organisaties dan ook stimuleren om aan te haken bij de activiteiten georganiseerd van IVN en ambassadeur van het programma ‘Gastheer van het Landschap’ te worden om de lokale gastvrijheid rondom natuur te bevorderen.

Back To Top