skip to Main Content

'Kabinet moet kwart miljard per jaar vrij maken voor regiodeals'

Er dreigt in Nederland een kloof tussen de succesvolle stedelijke regio’s en andere gebieden, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Daarom moet Nederland worden ontwikkeld tot één netwerk. Daar moet het kabinet een kwart miljard euro per jaar voor vrijmaken, bepleit een coalitie van VNO-NCW, MKB-Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Stedennetwerk G32 en het Interprovinciaal Overleg (IPO). Ze hebben hun voorstellen vastgelegd in de notitie Laat stad en regio bruisen – naar één stedennetwerk met onderscheidende stedelijke regio’s, binnensteden én vitale kernen, die woensdagochtend in Den Haag wordt gepresenteerd.

Onderscheiden
Om aantrekkelijk te blijven voor burgers, toeristen, ondernemers en internationaal talent moeten regio’s zich beter van elkaar gaan onderscheiden. Zo kan binnen een regio bijvoorbeeld overcapaciteit van winkelruimte, bedrijventerreinen of kantoren worden voorkomen. En profiteert de regio van de groei van de stad en heeft de stad baat bij de ruimte in de regio. Een nieuw kabinet kan dit vormgeven door regiodeals op maat te sluiten met decentrale overheden en het lokale bedrijfsleven. In zo’n deal leggen medeoverheden en ondernemers vast hoe zij hun regionale economie gaan versterken. Het Rijk zorgt voor middelen en ruimte in regelgeving om de samenwerking en investeringen te faciliteren. Regio’s met de beste ideeën komen het eerste aan bod.

Kloof
Alleen als het Rijk, decentrale overheden en het bedrijfsleven samenwerken, kan er wat gedaan worden aan de problemen van grote steden (drukte, tekort aan woningen) en die van kleinere steden en dorpen (leegstand, wegtrekkende jongeren). Ook op het gebied van energie en klimaat, bereikbaarheid en digitalisering moet er veel gebeuren. Dat vraagt duidelijk om partnerschappen tussen Rijk, medeoverheden en ondernemers.

Oplossingen
Decentrale overheden én ondernemers in de regio zijn zelf in staat om concrete oplossingen te ontwikkelen voor de transitieopgaven van Nederland, zoals de energietransitie en slimme vormen van mobiliteit. ‘Wat regionaal werkt, kan landelijk worden opgeschaald. We hoeven niet overal in Nederland het wiel opnieuw uit te vinden’, aldus de samenwerkende organisaties. Gemeenten, provincies en ondernemers kunnen zo zelf concrete en vernieuwende projecten aandragen. Het Rijk biedt dan waar nodig financiële ondersteuningen en ruimte in regels.

Back To Top