skip to Main Content

Gastvrij Nederland: ‘gooi kind niet met het badwater weg bij toerisme’

‘Een aantrekkelijke leefomgeving kan alleen worden bereikt als er voldoende kansen blijven voor economische ontwikkeling van de gastvrijheidssector’, aldus Kees van Wijk, voorzitter Gastvrij Nederland, in een reactie op een nieuw rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) over toerisme.
Volgens Van Wijk is het een waardevol advies, omdat gevraagd wordt om meer coördinatie en regie op landelijk niveau. ‘Dat is broodnodig. Wel moeten we er voor waken dat juist sectoren als cultuur, horeca en recreatie, die belangrijk zijn voor veel buitengebieden, er niet allerlei regels en eisen bij krijgen waardoor de economische ontwikkeling en leefbaarheid op bijvoorbeeld het platteland verder onder druk komt. We moeten het kind niet met het badwater weggooien vanwege drukte op enkele ‘hotspots’’. De RLI heeft het rapport vandaag aangeboden aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

Het volledige artikel is hier te downloaden.

Back To Top