skip to Main Content

Destinatiemanagement organisaties blikken terug op 2020 - Jaarverslag Kennisnetwerk Destinatie Nederland

In het jaar 2020 sloeg de COVID-19-pandemie wereldwijd toe en moesten alle zeilen in de gastvrijheidssector worden bijgezet. Alles werd anders, iedere organisatie moest opnieuw haar koers bepalen. In het jaarverslag 2020 van Kennisnetwerk Destinatie Nederland, het landelijke netwerk van destinatiemanagement organisaties (DMO’s), wordt teruggekeken op dit bewogen jaar. Op de activiteiten binnen het netwerk, de manier waarop met elkaar is samengewerkt en op welke manier dit gefaciliteerd is.

Rol in lobby, verbinding en communicatie
Ten bate van het netwerk nam de kleine werkorganisatie bij VVV Nederland een rol in de lobby, de verbinding en de communicatie. Dankzij het brede netwerk was het mogelijk om snel te schakelen met, tussen en voor diverse organisaties en hun belangen. In samenwerking met de branches in de brede gastvrijheidssector via Gastvrij Nederland, ten behoeve van de bestemming Nederland.

Het jaarverslag geeft een inkijk in de activiteiten, expertgroepen, programmalijnen en facts & figures in 2020.

DMO Directies blikken terug en kijken vooruit
Naast informatie over de activiteiten, expertgroepen, programmalijnen en facts & figures in 2020 is er in het jaarverslag een hoofdrol weggelegd voor de destinatiemanagement organisaties. Aan de hand van interviews met DMO directies, die begin 2021 hebben plaatsgevonden, wordt teruggekeken op dit bewogen jaar waarin de corona pandemie bestemmingen hard raakte.

In de interviews is te lezen hoe de organisaties veerkrachtig en met creativiteit invulling gaven aan hun veranderende rol, door middel van verbinding en samenwerking. Zowel op lokaal als nationale schaal. Ook wordt een beeld geschetst van de uitdagingen en de kansen voor dit jaar, en wat er nodig is voor een duurzaam herstel van de bestemming Nederland.

Documenten
Jaarverslag 2020 Kennisnetwerk Destinatie Nederland

Back To Top