skip to Main Content

Destinatie Nederland is per 1 januari gestart als dé netwerk- en brancheorganisatie voor destinatie- en citymarketing organisaties in Nederland

Doorontwikkeling van netwerk naar brancheorganisatie

De netwerk- en brancheorganisatie Destinatie Nederland is een doorontwikkeling van het Kennisnetwerk, dat VVV Nederland in 2017 heeft opgericht. In de afgelopen jaren ontstond een stevige netwerkstructuur met expertgroepen en programmalijnen waarbij kennisdeling over de veranderende rol van destinatie-en citymarketing organisaties (DMO’s/CMO’s) de rode draad was.

Tijdens de coronapandemie groeide de behoefte aan een organisatie die opkomt voor de belangen van DMO’s en CMO’s, met name het belang van de duurzame bezoekerseconomie. Dit leidde tot een versnelling naar de ontwikkeling van Destinatie Nederland, de netwerk- en brancheorganisatie voor destinatie- en citymarketing organisaties, waarbij deze organisaties zelf aan het roer staan. Wendy Sieger-Kintzen is vanaf 2017 betrokken als aanjager van de landelijke samenwerking en realisatie van het Kennisnetwerk. Zij is benoemd tot directeur van Destinatie Nederland.

Benoeming leden DMO/CMO raad Destinatie Nederland

De nieuwe organisatie wordt bestuurd door de DMO/CMO raad. In de raad hebben directeuren van een destinatie- of citymarketing organisatie zitting. Per provincie hebben de deelnemende DMO’s/CMO’s met elkaar bepaald wie hen vertegenwoordigt in de raad. De raad is verantwoordelijk voor de strategie en het beleid van Destinatie Nederland en wordt ondersteund door het landelijk bureau, gevestigd in Utrecht. De DMO/CMO raad heeft taken gemandateerd aan de directeur. Wendy Sieger-Kintzen is als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de borging van activiteiten binnen Destinatie Nederland met haar team.

Foto DMO/CMO raad (Foto van links naar rechts): Cor Jansen (Utrecht), Heleen Huisjes (Noord-Brabant), Herre Dijkema (Gelderland), Leontien Mees (Limburg), Martijn Bulthuis (Zuid Holland), Ger Welbers (Noord-Holland), Wendy Sieger-Kintzen (Destinatie Nederland), Martin Cnossen (Friesland), Brigitte Daalder (Flevoland) en Astrid Crum (Drenthe). Evelyn Borgsteijn (Overijssel) ontbreekt op de foto.

Back To Top