skip to Main Content

Aandeel toerisme in Nederlandse economie stijgt in 2018

Uit vandaag gepubliceerde cijfers uit het jaarlijks onderzoek naar het economisch belang van toerisme in Nederland, uitgevoerd door CBS op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken, blijkt dat het aandeel van toerisme in de Nederlandse economie wederom in 2018 is gestegen.

Groei toeristische bestedingen

In 2018 gaven alle toeristen uit zowel binnen- als buitenland bijna 85 miljard euro uit. De toeristische bestedingen stegen hierdoor met 6,4% ten opzichte van een jaar eerder en bedroegen 87,5 miljard euro in 2018.

Groei binnenlands- en buitenlands toerisme

Ook werd er door Nederlanders in 2018 5,5% meer geld besteed aan vakantie in eigen land. Deze groei van het binnenlands toerisme komt voornamelijk door een nog warmere zomer met langer zomerweer. Er is voornamelijk meer geld besteed aan horeca, brandstof en sport en ontspanning.

Nog sterker groeiden de bestedingen van buitenlandse toeristen. Deze namen met 8,2 % toe en werden voor het grootste gedeelte veroorzaakt door het grotere aantal overnachtingen in logiesaccomodaties en het feit dat er meer accommodaties en (vlieg)tickets door buitenlandse toeristen zijn geboekt bij Nederlandse bedrijven.

Stijging economisch belang

Naast de toeristische bestedingen is ook het aandeel van toerisme in de Nederlandse economie in 2018 met 0,1% gegroeid naar 4,4 % en is de toegevoegde waarde van de toeristische sector gestegen met 5% terwijl de Nederlandse economie in 2018 groeide met 2,6%.

Toename werkgelegenheid

Tot slot nam ook de werkgelegenheid in de toerismesector toe. Het aantal banen in 2018 steeg met 3,6 procent naar 791 duizend banen, hiermee loopt het aandeel van de toeristische sector in het totaal aantal banen toe naar 7,5%.

Samen met NBTC en Kennisnetwerk Destinatie Nederland, een initiatief van VVV Nederland, werken regio’s en steden aan het ontwikkelen van bestemmingen. Meer hierover lees je in de visie op toerisme in Nederland: Perspectief2030.

Bronvermelding:
CBS – “Toeristische bestedingen 87,5 miljoen euro in 2018

Back To Top